Aktualności Wydarzenia

TRAKO 2021 – najwyższe standardy bezpieczeństwa

Organizatorzy Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, które w dniach 21-24 września odbędą się w Gdańsku są przygotowani do przeprowadzenia wydarzenia z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa epidemicznego. Opublikowana została instrukcja bezpieczeństwa, której lekturę polecamy wszystkim uczestnikom.  

Fot. AmberExpo / Facebook

Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego

Instrukcja została opracowana w oparciu o aktualne wytyczne dla Organizatorów Targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Celem Instrukcji jest:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
  3. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym.
  4. Kompleksowe działanie dostosowane do istniejącego stanu epidemicznego i przepisów prawa.
  5. Wskazanie przedsięwzięć podjętych przez Organizatora na rzecz ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w trakcie wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG S.A.)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach:

  1. Pracownik, który miał bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem Sars-Cov-2 (osoba która uzyskała pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2), zobowiązany jest niezwłocznie, telefonicznie zgłosić fakt przełożonemu i postępować zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania Sars-Cov-2.
  2. Nakazuje się przeprowadzanie wszelkich spotkań służbowych, w tym m. in. narad, konferencji, zebrań i paneli dyskusyjnych – przy otwartych oknach lub/i drzwiach lub przy wentylacji mechanicznej pracującej w systemie 100% wymiany powietrza i z zachowaniem co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek przez uczestników.
  3. Organizator zapewni środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki) i preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
  4. Uczestnikom targów zaleca się stosowanie częstego mycia dłoni przy użyciu środków higieny oraz odkażania dłoni z wykorzystaniem środków dezynfekujących.

Zapewnienie bezpieczeństwa na Targach