Raport z Polski Wydarzenia

Kolejowe Zakłady Łączności – SMOK ze świadectwem dopuszczenia

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. otrzymały od Urzędu Transportu Kolejowego świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla swojego innowacyjnego Systemu Monitorowania Obiektów Kolejowych typu SMOK-2IP-A.

Jest to system telewizji użytkowej stosowany na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii „A”, „F” i przejściach obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. System telewizji przemysłowej SMOK-2IP-A umożliwia zdalny podgląd obrazu w rozdzielczości FullHD (1920×1080) oraz rejestrację zdarzeń na dedykowanym rejestratorze cyfrowym. System umożliwia również interkomową komunikację głosową w dwóch kierunkach pomiędzy miejscem nadzoru, a obszarem obserwowanym.

System składa się z trzech modułów funkcjonalnych: modułu urządzeń zewnętrznych – punkty kamerowe, modułu urządzeń zewnętrznych – szafa zewnętrzna TVU z wyposażeniem oraz modułu stacji operatorskiej – urządzenia montowane w punkcie dozoru. Wszystko oparte jest o wysokiej jakości rozwiązania co zapewnia bezawaryjne działanie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. W związku uzyskaniem możliwości eksploatacji, Raport Kolejowy poprosił Prezesa Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności Michała Putkiewicza o przybliżenie tego tematu i odpowiedź na kilka pytań.

Jakie znaczenie dla Kolejowych Zakładów Łączności ma uzyskane dopuszczenie?

Świadectwo dopuszczenia dla Systemu Monitorowania Obiektów Kolejowych typu „A” pozwoli nam rozszerzyć portfolio produktów dla rynku kolejowego, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo na kolei oraz usprawniając pracę osób czuwających nad bezpieczeństwem podróżnych.

Przez 9 miesięcy system był na poligonie prób eksploatacyjnych w podbydgoskiej Brzozie, jak można podsumować testy?