Pasażer

Honorowi Dawcy Krwi z ustawową ulgą na przejazdy pociągiem

W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowi dawcy krwi będą mogli podróżować pociągami ze zniżką. Nowelizacja obowiązuje od 26 stycznia.

Sejm RP podjął decyzję o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159). Tym samym od 26 stycznia zmieniona została ustawa o publicznej służbie krwi (z 22.08.1997 r.). Co to oznacza dla honorowych dawców?

Od tego dnia każdej osobie, która jest honorowym dawcą krwi lub oddała jej składniki (w tym osocze po COVID-19), przysługuje ulga w wysokości 33 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:

  • w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych;
  • w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne,

na podstawie biletów jednorazowych.