Raport z Polski Wydarzenia

Inter-Kom Trans bez certyfikatu ECM. UTK podtrzymał decyzję

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego utrzymał w mocy decyzję cofającą certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) firmie Sylwester Komisarek P.W. „Inter-KomTrans”. Oznacza to, że wagony dla których przedsiębiorca był ECM nie mogą być użytkowane. Ich ponowna eksploatacja będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK nowego ECM na wniosek ich dysponenta.

Fot. Jakub Nawrot / https://unsplash.com
Fot. Jakub Nawrot / https://unsplash.com

Prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne potwierdziło brak zdolności do spełnienia przez ECM wymagań prawnych określonych w załączniku II do rozporządzenia 2019/779 oraz zapewnienia właściwych warunków technicznych w zakresie utrzymania wagonów towarowych.

Przedsiębiorstwo nie zrealizowało przyjętego programu naprawczego, a także nie usunęło istotnych nieprawidłowości. Zaplanowane działania korygujące okazały się nieskuteczne, a ECM nie przedłożył wiarygodnych dowodów na ich realizację. Podczas oględzin systemu MMS w toku postępowania odwoławczego Inspektorzy UTK stwierdzili kolejne niezgodności świadczące o braku prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w wielu procesach, związanych zarówno z funkcją zarządzania utrzymaniem, rozwoju utrzymania, jak i w samym procesie przeprowadzania czynności utrzymaniowych.

UTK cofnął certyfikat ECM firmie Inter-KomTrans