Inwestycje Publikacje Firm

ECM: Szanse dla właścicieli pojazdów szynowych i europejskiej sieci kolejowej

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779 – znane również jako rozporządzenie ECM – odgrywa ważną rolę dla większości właścicieli pojazdów szynowych i warsztatów pojazdów szynowych. Celem rozporządzenia jest zapewnienie standardów i zapewnienie przejrzystości organizacyjnej dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM), a w efekcie zwiększenia bezpieczeństwa na kolei. Dyrektywa stwarza nowe możliwości dla transgranicznego ruchu kolejowego w Europie, ale także dla poszczególnych ECM’ów.

Szanse dla operatorów i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

Pierwszym wyzwaniem, przed którym stoją właściciele i serwisanci wagonów towarowych i lokomotyw, jest wdrożenie wymaganego rozporządzeniem systemu zarządzania utrzymaniem. Obowiązek ten stwarza wiele możliwości dla zainteresowanych stron, ponieważ nowoczesne systemy zarządzania majątkiem pojazdów szynowych oferują wiele funkcji dla organizacji utrzymania. Pozwala to nie tylko spełnić wymogi wymagane certyfikacją ECM, ale również osiągnąć cele wyższego rzędu w zakresie utrzymania.

Przykładami takich celów mogą być:

  • Zwiększona niezawodność pojazdów
  • Wyższa dostępność floty
  • Zmniejszenie ryzyka awarii
  • Przejrzystość procesu
  • Zautomatyzowana, a co za tym idzie szybsza i lepsza komunikacja

Cyfryzacja obsługi technicznej stanowi optymalną podstawę do wdrażania strategii konserwacji korekcyjnej, prewencyjnej i predykcyjnej. Cyfrowa kartoteka historii pojazdu i szczegółowe śledzenie napraw podzespołów są możliwe tylko dzięki odpowiedniemu systemowi informatycznemu. Dane w systemie są w każdej chwili dostępne dla upoważnionego personelu, co znacznie ogranicza konieczność komunikacji telefonicznej i/lub mailowej.