Tramwaje

Metropolia GZM dofinansuje połączenia Kolei Śląskich

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dofinansuje na swoim obszarze dodatkowych 48 połączeń realizowanych przez Koleje Śląskie. Koszt podpisanej umowy to 9,2 mln zł.

– Dofinansowanie połączeń Kolei Śląskich świadczy, że nie wstrzymujemy naszych działań na rzecz tworzenia efektywnego systemu komunikacji publicznej, opartego w przyszłości na tworzonej przez nas Kolei Metropolitalnej – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Metropolii GZM.

 

Jak podkreślił Kwitek, w tym szczególnym czasie pandemii zarząd Metropolii GZM daje mieszkańcom sygnał, że transport kolejowy ma duży potencjał rozwoju. Dzięki podpisanej umowie podróżni będą mogli skorzystać z 48 nowych połączeń kolejowych.

Kwota dofinansowania jest wyższa niż w roku 2020 o 3,2 mln zł.

Na których liniach realizowane będą dodatkowe kursy?

Najwięcej, 20 połączeń, dotyczy trasy Gliwice – Katowice. Finansowane przez GZM kursy zostaną wprowadzone także na kierunkach: Tychy Lodowisko – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (12 połączeń), Tychy Lodowisko – Katowice (11 połączeń), Sosnowiec Główny – Gliwice
(3 połączenia) oraz Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Gliwice (2 połączenia).

– W 2021 roku praca eksploatacyjna dofinansowanych przez GZM połączeń wyniesie ponad 390 tysięcy pociągokilometrów, to jest o około 100 tysięcy więcej niż w poprzednim. Wynika to z faktu, że dofinansowaniem zostanie objętych więcej kursów pociągów w dni robocze, a część z nich pojedzie w dłuższych relacjach – tłumaczy Lucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu.