Inwestycje Raport z Polski Tramwaje

DiTram – Infrastruktura torowo-sieciowa bez tajemnic

DiTram to nowoczesny, zintegrowany system do pomiaru parametrów i oceny stanu infrastruktury torowo-sieciowej. Składa się z dwudrogowego pojazdu diagnostycznego, systemów pomiarowych na tramwajach liniowych oraz innowacyjnego oprogramowania, opartego na otwartej i modułowej architekturze.

"<yoastmark

Pojazd diagnostyczny swoją premierę miał na międzynarodowych targach techniki kolejowej InnoTrans w Berlinie. Spotkał się tam z dużym zainteresowaniem branż kolejowej, a także tramwajowej.

Czym jest DiTram i jak działa w praktyce?

Dane zbierane przez pojazd pozwalają m.in. na pomiar geometrii toru, ocenę jego stanu, detekcję uszkodzeń szyn, badanie skrajni oraz platform i ramp przystankowych, a także ocenę stanu sieci trakcyjnej. Pomiary wykonywane są zwykle w porze nocnej, przy prędkości od 1 m/s do 5 m/s. Umożliwia to precyzyjne zbadanie do kilkudziesięciu kilometrów infrastruktury w trakcie jednego przejazdu. Zebrane w ten sposób dane można przetworzyć dzięki zaawansowanym algorytmom i udostępnić wyniki poprzez aplikację, w dowolnym miejscu na świecie.

Podczas badania infrastruktury torowo-sieciowej, obsada pojazdu pomiarowego może na bieżąco monitorować wszystkie procesy, dzięki wielofunkcyjnym konsolom i autorskiemu oprogramowaniu. Dane są zabierane w sposób automatyczny na serwerach pojazdu, a po zakończeniu pomiaru przesyłane do chmury obliczeniowej. Tam odbywa się ich automatyczne przetworzenia przez zaawansowane algorytmy. Duża szybkość działania autorskiego oprogramowania umożliwia szybki dostęp do wyników analiz już po kilkunastu godzinach od chwili przeprowadzenia pomiarów. Wyniki prezentowane są w intuicyjnym interfejsie WWW, wraz z danymi historycznymi. To zaś pozwala diagnoście na łatwe oszacowanie intensywności zużywania się infrastruktury torowo-sieciowej, predykcji trwałości poszczególnych jej elementów oraz selekcjonowanie i klasyfikowanie sekcji/węzłów komunikacyjnych do bieżących napraw, remontów, a także modernizacji.