Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity rozbuduje bocznicę kolejową Szczecin Zaleskie Łęgi [ZDJĘCIA]

Na bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi, należącej do PKP Intercity, rozpoczęły się prace budowlane. Obiekt zostanie gruntownie rozbudowany, co docelowo umożliwi obsługę większej liczby pociągów i rozwój oferty połączeń ze Szczecinem. Inwestycja warta jest prawie 94 mln zł brutto.

Wykonawcą prac – przebudowy i rozbudowy bocznicy kolejowej – będzie firma Torpol. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Umowę wartą 3,6 mln zł brutto na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego PKP Intercity podpisało z „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Kompleksowa inwestycja obejmuje m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne i stanowisko dla podnośników Kutruffa, a także długiego na 200 metrów kanału przeglądowego. Umożliwi to wykonywanie bieżących przeglądów technicznych taboru na pierwszym i drugim poziomie utrzymania. Kontrakt obejmuje także dostawę i montaż stanowiska do zabezpieczenia taboru przed powstaniem oblodzenia. Wykonana zostanie także część technologiczna myjni pociągów. Powstaną nowe budynki zaplecza socjalno-technicznego dla załogi. Projekt zakłada również budowę nowych torów i  rozjazdów wraz z ich oświetleniem, międzytorzy z nawierzchnią utwardzoną, a także sieci trakcyjnej nad torami. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu.

– Ten projekt pokazuje, jak wielkie oddziaływanie mają ambitne i konsekwentnie realizowane programy inwestycyjne do jakich zachęcamy i stymulujemy spółki Skarbu Państwa. Niemal 100 milionów złotych, jakie spółka PKP Intercity zainwestuje w bocznicę w Szczecinie będzie miało wpływ na rozwój nie tylko jej samej, ale też firm, które wezmą udział w pracach. Zyskają wszyscy – pracownicy, lokalna społeczność, a przede wszystkim pasażerowie. Przebudowa obiektu umożliwi kompleksową obsługę nowoczesnego taboru, a jednocześnie pozwoli na rozwój oferty połączeń z i do Szczecina. Bardzo nas cieszy, że nasz narodowy przewoźnik kolejowy stale zwiększa dostępność komunikacyjną i zapewnia dogodne możliwości podróżowania po kraju milionom Polaków. Ten projekt wpisuje się w realizację Polskiego Ładu, który zakłada równomierny rozwój całego kraju – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

O inwestycji mówił także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

– Konsekwentnie dążymy do tego, aby polska kolej była bezpieczna, komfortowa i przewidywalna. Poza inwestycjami w nowoczesny tabor do osiągnięcia tego celu niezbędne są również wysokiej klasy zaplecza techniczne. Takie jak to w Szczecinie, które po przebudowie będzie gwarantować wysoki poziom obsługi nowoczesnego taboru naszego narodowego przewoźnika i pozwoli rozwinąć ofertę połączeń z i do Pomorza Zachodniego. Konsekwentna realizacja kolejowych inwestycji pozwala systematycznie ulepszać ofertę w kolejnych regionach Polski – podkreśla Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Dodaj komentarz