Raport z Polski

Prezes UTK zatwierdził cennik za dostęp do infrastruktury PKP SKM Trójmiasto

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził cennik za dostęp do infrastruktury PKP SKM w Trójmieście na rozkład 2021/2022.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, na której prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski. W rozkładzie 2021/2022 całkowita stawka jednostkowa opłaty podstawowej (z uwzględnieniem trakcji) na sieci zarządcy infrastruktury wyniesie 6,00 zł/pockm.

W jej skład wchodzi: średnia stawka zależna od masy pociągu (spadek o 4% w  stosunku do cennika obecnie obowiązującego) oraz część stawki zależnej od trakcji pociągu (wzrost o 30% w  stosunku do cennika obecnie obowiązującego), co całościowo daje wzrost o 2% w  stosunku do  cennika obecnie obowiązującego. Podwyżka części stawki zależnej od trakcji pociągu nastąpiła w wyniku wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania oraz napraw i remontów sieci trakcyjnej i  jest głównym uzasadnieniem zmiany wysokości stawki jednostkowej opłaty podstawowej. Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządców opłat za udostępnianie infrastruktury. Odpowiada za zgodność z prawem projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i  współczynników.

Dodaj komentarz