Tabor Wydarzenia

UTK cofnął certyfikat ECM firmie Inter-KomTrans

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) firmie Sylwester Komisarek P.W. „Inter-KomTrans”. Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębiorstwo nie będzie mogło wykonywać utrzymania wagonów towarowych.

Przeprowadzone przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego działania kontrolne wykazały wiele nieprawidłowości. Mimo wezwania do usunięcia uchybień, sytuacja się nie poprawiła. Podstawą do cofnięcia certyfikatu były m.in.:

  • rażące naruszenie funkcjonowania systemu zarządzania utrzymaniem,
  • nieprawidłowy nadzór nad planowanymi włączeniami wagonów,
  • niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad technologią wykonywanych napraw, wyposażeniem technicznym i instrukcjami oraz dokumentacją ponaprawczą.

Decyzja nie jest prawomocna. Strona niezadowolona z decyzji może wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożyć skargę prosto do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nieprawidłowości przy wykonywaniu czynności utrzymaniowych zawsze będą spotykać się ze zdecydowaną reakcją ze strony krajowej władzy bezpieczeństwa. W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyraźnie podkreślił, że system zarządzania utrzymaniem musi realizować swój podstawowy cel, jakim jest zapewnienie utrzymania pojazdów kolejowych w taki sposób, aby mogły się one poruszać w sposób bezpieczny po sieci kolejowej. Zaniedbania w tym zakresie przekładają się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych, a co za tym idzie całego systemu kolejowego.

Źródło: UTK