Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK planują przebudowę torów na linii Braniewo – Malbork

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności dla przebudowy torów na trasie Braniewo – Malbork. Inwestycja zwiększy możliwości przewozu towarów z Braniewa i Obwodu Kaliningradzkiego do trójmiejskich portów.

Fot. Jerzy Moritz / PKP PLK

Wartość podpisanej dziś umowy to prawie 4 mln zł netto.

– Istotnym działaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest przygotowywanie projektów przyszłych inwestycji. Linia kolejowa z Braniewa do Malborka jest ważnym korytarzem transportowym do portów w Gdańsku i Gdyni. Dostosowanie trasy przebiegającej przez województwo warmińsko-mazurskie do standardów europejskiej sieci kolejowej TEN-T przyczyni się do rozwoju ekologicznej, bezpiecznej i punktualnej kolei – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.