Aktualności Wydarzenia

Interesujesz się koleją i sztuką? Weź udział w konkursie malarskim

Wykłady, wystawy, konkursy, imprezy sportowe i turystyczne – Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz Stacja Muzeum przygotowały bogaty program obchodów jubileuszu 160-lecia budowy Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej. Jednym z jego punktów jest konkurs malarski, w którego realizację włączyła się również Fundacja Grupy PKP.

Stanisław Tatara

Chcąc przypomnieć historię budowy, eksploatacji, infrastrukturę i ludzi związanych z Drogą Żelazną Petersbursko-Warszawską, SKSTiK „Kolejarz” oraz Stacja Muzeum uruchomiły trwające dwa lata obchody. Z myślą o wszystkich miłośnikach sztuki i historii kolei przygotowano konkurs malarski. Jednym z celów organizatorów jest chęć dotarcia do jak największej liczby kolejarzy, pasjonatów kolejnictwa, a także ich rodzin, rozwijających swoje zainteresowania malarskie oraz historyczne.

Ważnym aspektem jest również zwrócenie szczególnej uwagi na dzieje kolei na dawnych ziemiach polskich, jej historyczną architekturę oraz infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej.

Konkurs jest jednoetapowy. Prace, wykonane jedną z technik plastycznych: rysunek, praca na płótnie, grafika, akwarela, rycina lub pastel, można zgłaszać do 15 sierpnia. Wernisaż i ogłoszenie wyników zaplanowano na 4 września.

Jolanta Tyrol

Realizując swoje cele statutowe, m.in. w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności prowadzenia działań związanych z tradycjami i historią kolejnictwa, oraz nauki i edukacji, Fundacja Grupy PKP włączyła się w realizację wydarzenia.

Oprócz konkursu malarskiego SKSTiK “Kolejarz” oraz Muzeum Sportu i Turystyki organizuje również I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Tu była Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska”. Prace, w dwóch kategoriach: pojedyncze zdjęcie oraz cykl zdjęć, można przesyłać do 30 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca przyszłego roku.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów można znaleźć pod adresem kolejarz.org/category/kultura