Wydarzenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Transport Kolejowy 2020 przełożona

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Transport Kolejowy 2020 została przełożona. Decyzję w tej sprawie podjął dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Decyzja, na kiedy dokładnie konferencja zostanie przełożona, jeszcze nie została podjęta. Wiadomo tylko, że będzie to IV kwartał 2020 r. Po ustaleniu nowego terminu komunikat pojawi się na stronie UTK. Zawierać on będzie nowy harmonogram uczestnictwa, w tym termin nadsyłania zgłoszeń.

– Zmiana terminu związana jest ze stanem epidemii – informuje UTK. – Czasowo ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Chcemy dać szansę uczestnikom na odpowiednie przygotowanie referatów. Dlatego zmieniony został termin konferencji.

 

Osoby, które zgłosiły już chęć uczestnictwa zostaną również powiadomione indywidualnie o nowym terminie.

Wszelkie pytania kierować można do organizatora wydarzenia za pomocą poczty e-mail: konferencja@utk.gov.pl.

Dodaj komentarz