Tabor

IV pakiet kolejowy wejdzie w życie 31 października

Techniczny filar IV pakietu kolejowego wejdzie w życie 31 października. Do tej daty na dotychczasowych zasadach wydawane będą zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych i certyfikaty bezpieczeństwa. Nie decyduje czas złożenia wniosku, a termin wydania decyzji.

Dodatkowy czas, który pozwolić ma na zakończenie procesu transpozycji przepisów wdrażających pakiet w czasie epidemii koronawirusa wynegocjowano na forum Unii Europejskiej.

IV pakiet kolejowy wejdzie w życie trzy miesiące później

Zmiana ostatecznego terminu wdrożenia technicznego filaru IV pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. w praktyce oznacza, że do tej daty możliwe jest wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych na dotychczasowych zasadach. Nowa data dotyczy także zagadnień z tym związanych, jak na przykład doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R. Wobec nowego terminu wdrożenia IV pakietu kolejowego modyfikacja ta wykonana przed 31 października 2020 r. (co potwierdza wystawienie deklaracji weryfikacji WE podsystemu sterowanie – urządzenia pokładowe) nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Zmiana terminu dotyczy również zasad uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadkach przewidziane przez prawo termin na rozpatrzenie wniosków wynosi trzy miesiące.

Dodaj komentarz