Tabor

IV pakiet kolejowy wejdzie w życie 31 października

Techniczny filar IV pakietu kolejowego wejdzie w życie 31 października. Do tej daty na dotychczasowych zasadach wydawane będą zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych i certyfikaty bezpieczeństwa. Nie decyduje czas złożenia wniosku, a termin wydania decyzji.

Dodatkowy czas, który pozwolić ma na zakończenie procesu transpozycji przepisów wdrażających pakiet w czasie epidemii koronawirusa wynegocjowano na forum Unii Europejskiej.

Czytaj dalej >