Aktualności Tramwaje

Ponad 3500 metrów torów do remontu

MPK Wrocław szuka firmy, która zaprojektuje remont linii tramwajowej w ulicy Legnickiej. Opracowanie obejmie niemalże 3,5 km toru pojedynczego (czyli około 1,75 km dwutorowej trasy), którego modernizacja ma być podzielona na dwa zadania. To kolejny epizod TORYwolucji.

Projektanci mają zaplanować remont torów na dwóch odcinkach ul. Legnickiej: od ul. Sokolniczej do pl. Strzegomskiego (2 km toru pojedynczego) oraz od ul. Zachodniej do Niedźwiedziej (1,4 km toru pojedycznego). Dodatkowo opracowanie ma objąć wymianę rozjazdu na wysokości dawnej zajezdni tramwajowej nr V (to około 95 metrów toru pojedynczego).

W oczekiwaniu na objazd

Moment, w którym MPK rozpoczyna przygotowanie do prac w tamtym miejscu – nie jest przypadkowy. Niedługo bowiem zostanie oddane do użytku torowisko wzdłuż ul. Długiej, Starogroblowej oraz Popowickiej. Będzie ono alternatywną trasą dojazdu na osiedla takie jak Pilczyce, Leśnica czy Kozanów.

Torowisko w ul. Legnickiej nie jest w dobrym stanie technicznym. Jednak teraz jego całkowite zamknięcie doprowadziłoby do odcięcia całego zachodniego Wrocławia od tramwajów – zwraca uwagę prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – Linia przez ul. Popowicką pomoże nam w zorganizowaniu objazdu. Gdy zostanie otwarta, my już będziemy mieli gotową dokumentację projektową dla modernizacji ulicy Legnickiej – wyjaśnia szef miejskiego przewoźnika.

 

Planowany remont ma być kompleksowy. Projektanci będą musieli przewidzieć nie tylko wykonanie podbudowy, czy wymianę podkładów i szyn, ale także remont kilku przejść dla pieszych oraz przejazdów tramwajowych znajdujących się na skrzyżowaniach. Będzie to również kolejne miejsce we Wrocławiu. Na wykonanie zadania wyłoniony projektant będzie miał 5 miesięcy, a na oferty przewoźnik czeka do 22 lutego.

Legnicka na zielono

Odcinki torowiska ul. Legnickiej, które zostaną wyremontowane, będą kolejnymi, na których powstaną zielone torowiska. Przewoźnik już od samego początku swojej TORYwolucji urządza je wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Zielone torowiska są bardziej przyjazne dla środowiska. Zatrzymują wodę i pomagają przeciwdziałać zjawiskom tzw. miejskich wysp ciepła. Co więcej, po liniach tramwajowych obsadzonych roślinnością tramwaje przemykają zauważalnie ciszej niż po takich wysypanych tłuczniem czy zabudowanych betonem.

Do tej pory MPK Wrocław urządziło zielone torowiska przy ul. Żmigrodzkiej, Złotoryjskiej czy w alei Hallera – gdzie prosiła o nie tamtejsza rada osiedla.

TORYwolucja na zachodzie

Projektowane prace wpisują się nie tylko w TORYwolucję, która opanowała dosłownie cały Wrocław, ale również w porządek prac na jednej z najważniejszych i najbardziej newralgicznych tras w stolicy Dolnego Śląska – łączącej centrum miasta z jego zachodnimi osiedlami, w tym oddaloną Leśnicą.

Do tej pory na tym ciągu przeprowadziliśmy prace, z którymi nie mogliśmy zwlekać już ani chwili dłużej: na przejazdach tramwajowych na placu Strzegomskim i na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią, a także na ul. Ruskiej i św. Mikołaja – mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder. – Obecnie remontujemy plac Jana Pawła II. Dzielimy tam prace na etapy, by nie dopuścić do komunikacyjnego paraliżu.

 

Dodaj komentarz