Aktualności Tramwaje

Ponad 3500 metrów torów do remontu

MPK Wrocław szuka firmy, która zaprojektuje remont linii tramwajowej w ulicy Legnickiej. Opracowanie obejmie niemalże 3,5 km toru pojedynczego (czyli około 1,75 km dwutorowej trasy), którego modernizacja ma być podzielona na dwa zadania. To kolejny epizod TORYwolucji.

Projektanci mają zaplanować remont torów na dwóch odcinkach ul. Legnickiej: od ul. Sokolniczej do pl. Strzegomskiego (2 km toru pojedynczego) oraz od ul. Zachodniej do Niedźwiedziej (1,4 km toru pojedycznego). Dodatkowo opracowanie ma objąć wymianę rozjazdu na wysokości dawnej zajezdni tramwajowej nr V (to około 95 metrów toru pojedynczego).

W oczekiwaniu na objazd

Moment, w którym MPK rozpoczyna przygotowanie do prac w tamtym miejscu – nie jest przypadkowy. Niedługo bowiem zostanie oddane do użytku torowisko wzdłuż ul. Długiej, Starogroblowej oraz Popowickiej. Będzie ono alternatywną trasą dojazdu na osiedla takie jak Pilczyce, Leśnica czy Kozanów.

torowisko w ul. Legnickiej nie jest w dobrym stanie technicznym. Jednak teraz jego całkowite zamknięcie doprowadziłoby do odcięcia całego zachodniego Wrocławia od tramwajów – zwraca uwagę prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – Linia przez ul. Popowicką pomoże nam w zorganizowaniu objazdu. Gdy zostanie otwarta, my już będziemy mieli gotową dokumentację projektową dla modernizacji ulicy Legnickiej – wyjaśnia szef miejskiego przewoźnika.