Raport z Polski

Jak uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa? UTK opublikował przewodnik

Urząd Transportu Kolejowego opublikował przewodnik informujący o zasadach uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Wraz z wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego nie ma już możliwości wydawania certyfikatów bezpieczeństwa części A i B.

Aby ułatwić przewoźnikom kolejowym dostosowanie się do nowej rzeczywistości Prezes UTK przygotował przewodnik opisujący podstawowe zasady uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dokument ten jest uzupełnieniem przewodników przygotowanych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i znajdzie zastosowanie zarówno do wnioskodawców polskich, jak i zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność na obszarze Polski.

Czytaj dalej >