Raport z Polski Tramwaje

Jest porozumienie między MPK Wrocław a Związkami

MPK Wrocław podpisało porozumienie ws. podwyżki wynagrodzenia z dwoma reprezentatywnymi związkami zawodowymi działającymi w spółce.

Fot. MPK Wrocław
Fot. MPK Wrocław

Jak informuje Zarząd wrocławskiego przewoźnika miejskiego, w efekcie podpisanego porozumienia od 1 kwietnia 2024 r. wynagrodzenia pracowników MPK wzrosną średnio o 800 zł na osobę.

– Strony uzgodniły, że wszyscy pracownicy MPK otrzymają dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 1500 zł, które zostanie wypłacone w trzech równych miesięcznych ratach, począwszy od lutego br. – czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji.

 

Rozmowy między MPK Wrocław a przedstawicielami dwóch Związków: Związkiem Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej MOZ Wrocław RP oraz Federacją Pracowników Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu trwały od listopada 2023 r. Jak podkreśla Zarząd spółki – były one „trudne i wymagające”. Pozwoliły jednak wypracować kompromis, łączący interesy pracowników z możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa.

– Wprowadzone podwyżki związane są z koniecznością poprawy sytuacji materialnej pracowników MPK – podkreślają przedstawiciele Zarządu. – Strony porozumienia zadeklarowały dalszą współpracę i stały dialog w dobrze rozumianym interesie pracowników oraz powrót do rozmów o kolejnych regulacjach wynagrodzeń w lipcu br.

Dodaj komentarz