Tabor Wydarzenia

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na nowe pociągi

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na dostawę dziesięciu nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W ramach kontraktu spółka przewiduje prawo opcji na kolejnych 10 pojazdów.

Fot. Koleje Dolnośląskie
Fot. Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie zastosują w ogłoszonym przetargu tzw. procedurę odwróconą. Najpierw dokonają badania i oceny ofert, a następnie dokonają kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

Dolnośląski przewoźnik zastrzegł, że w przypadku nieprzyznania mu środków zewnętrznych, na sfinansowanie inwestycji, przetarg może unieważnić.

Termin wykonania zamówienia podstawowego w pełnym zakresie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym dwa pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w terminie 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy, zgodnie z harmonogramem zamawiającego.

Termin składania ofert upływa 10 maja.

Koleje Dolnośląskie pozyskały wsparcie z programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Do przewoźnika, z Krajowego Programu Odbudowy, trafi 333 mln zł. Łączna kwota unijnego dofinansowania wynosi dziś poł miliarda zł.

Koleje Dolnośląskie z wielomilionowym dofinansowaniem unijnym

Dodaj komentarz