global

Koleje Litewskie wychodzą naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami

Podróż koleją ma być dostępna dla wszystkich pasażerów – w tym tych z niepełnosprawnościami. Grupa Koleje Litewskie realizuje projekt poprawiający komfort przejazdów kolejowych rodzinom z dziećmi czy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

W środę 12 lutego przedstawiciele Grupy i gmin zjednoczonych przez Związek Gmin Litewskich, omówili dotychczasowe wyniki projektu i podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kolejnych możliwych działań.

– Cieszymy się, że pierwsze etapy projektu zostały zakończone – mówiła Ilona Daugėlaitė, dyrektor Departamentu Rozwoju Korporacyjnego Grupy Kolei Litewskich. – Przy współpracy z przedstawicielami organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, opracowaliśmy kompleksowy kwestionariusz oceny sytuacji i zainicjowaliśmy ocenę obecnej sytuacji w celu dostosowania usług kolejowych do osób o szczególnych potrzebach. Przedstawiliśmy uzyskane wyniki przedstawicielom gmin, by opracować wspólny plan dalszego działania.

 

We wspólnym przesłaniu, członkowie Grupy Kolei Litewskich podkreślili, że zapewnienie komfortowego i bezpiecznego dostępu do stacji i pociągów poprzez likwidację barier architektonicznych, to priorytet dla przewoźnika. Aby to zapewnić, ważna jest współpraca między instytucjami państwowymi a miastami oraz wsiami.

W ramach projektu i działań zmierzających do poprawy komfortu podróży osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych, Koleje Litewskie przewidują kilka kierunków inwestycji, w tym zakup nowych pociągów pasażerskich, nowy system biletowy, nowy system stacji, program remontu mostu dla pieszych w Wilnie i Kaisiadory, program naprawy peronów, a także modernizację infrastruktury na linii Wilno-Kłajpeda.

Fot. Koleje Litewskie

Dodaj komentarz