global Wydarzenia

Ogromna redukcja zatrudnienia w Kolejach Litewskich

Lietuvos geležinkeliai (Koleje Litewskie – LTG) zmagają się z ogromnymi problemami finansowymi. Ich pokłosiem będzie niestety masowa redukcja zatrudnienia. Z obecnie ponad 9 tysięcy zatrudnionych osób aż 2 tysiące pracowników otrzyma wypowiedzenie umowy. Zwolnień nie unikną także osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Ze spółki LTG Cargo odejdzie 1200 osób, z LTG Infra około 500, a z samych Kolei Litewskich mnie więcej 300.

Koleje Litewskie (LTG) razem z Urzędem Pracy chcą zapewnić zwalnianym pracownikom niezbędną pomoc.
Koleje Litewskie (LTG) razem z Urzędem Pracy chcą zapewnić zwalnianym pracownikom niezbędną pomoc.

Skąd takie problemy LTG?

Przyczyna leży w sankcjach, które UE nałożyła na Białoruś oraz Rosję. W wyniku unijnych zakazów, Koleje Litewskie przetransportują w tym roku dużo mniej ładunków (nawet do dwóch razy mniej w odniesieniu do lat poprzednich) ze wschodu. To wiąże się z ograniczeniem przychodów – jak zakładają specjaliści dochody spadną o 150 milionów dolarów.

Koleje Litewskie (LTG) razem z Urzędem Pracy chcą zapewnić zwalnianym pracownikom niezbędną pomoc związaną z koniecznością ponownego wejścia na rynek pracy. Zatrudnieni w poszczególnych spółkach LTG otrzymają także wypłaty odpraw, na które w planach przeznacza się aż 6 milionów euro. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnik uruchomi specjalną linię Call Center. Doradcy będą udzielać zwolnionym osobom porad telefonicznych na temat Kodeksu Pracy. Urząd Zatrudnienia chce zaoferować organizację szkoleń zawodowych w celu przekwalifikowania personelu.