Raport z Polski Tabor

„AKM-ki” pojadą na P4

Koleje Mazowieckie podpisały z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. umowę na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.

Fot. Koleje Mazowieckie
Fot. Koleje Mazowieckie

Ze strony Kolei Mazowieckich umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu, dyrektor generalny i Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Wykonawcę reprezentowali: Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny oraz Jacek Grabarczyk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu. Przedsiębiorstwa zawarły umowę na okres do 31 grudnia 2023 r.. Jej wartość wynosi ponad 40 mln zł netto.

Jak podkreśla prezes Robert Stępień kwestia zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdów eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie jest istotnym elementem polityki taborowej..

– Jesteśmy praktycznie na finiszu realizacji rekordowego kontraktu na dostawę 61 szt. pięcioczłonowych pojazdów FLIRT. Ale oprócz inwestycji związanych z zakupem nowoczesnych ezt sukcesywnie modernizujemy pojazdy starszego typu, które po naprawie ponownie wyjadą na mazowieckie szlaki. Dla nas, jako przewoźnika priorytetem jest bezpieczeństwo i wysoka jakość świadczonych usług – powiedział prezes Robert Stępień.

 

Co obejmuje naprawa okresowa?

Naprawa okresowa obejmuje przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych. Jest to już kolejna naprawa w poziomie utrzymania P4. Poprzednie naprawy pojazdy serii EN57AKM przeszły w latach 2012-2013 – naprawa w poziomie utrzymania P5 z modernizacją, a później w latach 2017-2018 – naprawa w poziomie utrzymania P4, która wykonana była właśnie przez ZNTK MM (obecnie PESA MM).

– Wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 odbywa się po przejechaniu przez pojazd 500 tys. km lub co 5 lat. Ich celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji. Kolejny raz będziemy współpracować z mińskim zakładem naprawczym taboru. Mamy nadzieję, że i tym razem naprawy zostaną wykonane solidnie i terminowo – powiedział Czesław Sulima.

 

O ponownym nawiązaniu współpracy ze spółką KM pozytywnie wypowiedział się także Jacek Bilski, prezes zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A.

– Cieszymy się, że jako firma z 70-letnim doświadczeniem podpisujemy już kolejną dużą umowę ze spółką KM na naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych i dziękujemy naszym partnerom za zaufanie jakim nas obdarzają. Pojazdy eksploatowane na torach Mazowsza trafią do zakładu mającego również swoją siedzibę w tym regionie.– powiedział Jacek Bilski.

 

Dodatkowo Jacek Grabarczyk członek zarządu PESA Mińsk Mazowiecki S.A. wspomniał o historii bieżącego przetargu.

– Podpisanie umowy poprzedziła procedura odwołania w KIO przez konsorcjum firm uczestniczących w przetargu, co przesunęło realizację napraw w czasie. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła zgodność złożonej oferty z warunkami przetargu, dzięki czemu w dniu dzisiejszym możemy zawrzeć kontrakt. Deklarujemy wykonanie usług zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi – podkreślił Jacek Grabarczyk.

 

W trakcie naprawy wykonywane są takie czynności, jak:

  • weryfikacja i naprawa konstrukcji pojazdu oraz jego poszycia,
  • szczegółowa weryfikacja i pomiary wózków, w szczególności ram – po ich demontażu,
  • remonty kapitalne urządzeń sprzęgowych – czołowych, jak i między wagonowych,
  • remonty kapitalne silników i przekładni głównych,
  • szczegółowa weryfikacja i naprawa systemu sterowania oraz układu zasilania,
  • wymiana i naprawa komponentów układu pneumatycznego,
  • wymiana komponentów klimatyzacji i wentylacji przedziałów pasażerskich.

Ponadto wykonana zostanie modyfikacja systemu radiołączności, dzięki której radiotelefony będą dostosowane do pracy w systemie GSM-R.

Dodaj komentarz