global

Koleje Ukraińskie chcą poprawić wydajność. Poszukują konsultanta

Koleje Ukraińskie rozpoczynają projekt, którego celem jest poprawa wydajności. Jak informuje przewoźnik, wśród działań będzie konsultacja z ekspertami w zakresie zarządzania, by obniżyć koszty lub zwiększyć dochody UZ.

O wyborze konsultanta zdecyduje ogłoszony przez UZ przetarg. W pierwszym etapie firmy zaprezentują swoje propozycje konkretnych projektów dotyczących wydajności operacyjnej, które ich zdaniem będą miały największy wpływ na rozwój Kolei Ukraińskich.

W etapie drugim UZ stworzą listę projektów, które ma zrealizować wybrany oferent.

– Pierwszeństwo w wyborze będą miały te projekty, które w największym stopniu wpłyną na rozwój UZ – tłumaczą przedstawiciele przewoźnika. – Fundusze wydane na realizację projektu zrównoważone zostaną dzięki redukcji kosztów lub zwiększeniu dochodów UZ. Oczekujemy bowiem, że ogólny efekt realizacji zadania przynajmniej potroi dochody spółki.

 

Kluczową cechą zamówienia jest podejście cenowe: będzie ono oparte na osiągnięciach. Co to oznacza? Kwota wypłaconego zamówienia zależeć będzie od osiągniętych wyników. Szczegółowe wskaźniki wydajności określone zostaną po pierwszym etapie przetargu.