global Wydarzenia

Szefowie DB AG oraz PKP S.A. o współpracy i europejskiej polityce transportowej

Współpraca między spółkami, sytuacja sektora kolejowego w trakcie i po pandemii Covid-19 oraz europejska polityka transportowa były tematami rozmów prezesa zarządu PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego oraz szefa niemieckiego koncernu kolejowego Deutsche Bahn AG Richarda Lutza. Spotkanie odbyło się w piątek 4 czerwca.

Prezes PKP S.A., w ramach kontynuacji dwustronnych spotkań z szefami dużych europejskich przedsiębiorstw kolejowych, spotkał się ze swoim odpowiednikiem kierującym kolejami niemieckimi (DB). W trakcie rozmowy prezesi podkreślili dobre partnerskie relacje we współpracy obu firm i na rzecz rozwoju połączeń kolejowych między Polską i Niemcami. Przedmiotem dyskusji była również sytuacja sektora kolejowego w świetle trudności występujących w związku z pandemią koronawirusa i wyzwaniach stojących przed całą branżą, takimi jak dalsza cyfryzacja i wdrażanie innowacyjnych usług. Dyskutowano również o polityce transportowej Unii Europejskiej, w tym o roli transportu kolejowego wynikającej z założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Rozmówcy podkreślili też konieczność bliskiej współpracy uczestników całego sektora kolejowego na rzecz budowania pozycji konkurencyjnej kolei na rynku transportowym.

– Przewagi kolei, jej ekologiczność, niezawodność i odporność w sytuacjach kryzysowych są coraz mocniej dostrzegane, zarówno w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak i politycznym – zauważył Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. – Zachodzi potrzeba umocnienia roli kolei w łańcuchach transportowym i logistycznym, nie tylko w ujęciu kontynentalnym, ale również międzykontynentalnym. Organizacje kolejowe takie jak CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej) i UIC (Międzynarodowy Związek Kolei), w których silnie zaangażowane są zarówno PKP, jak i DB, mają tu do odegrania istotną rolę – dodał.

 

Przedstawiciele polskich i niemieckich kolei wyrazili również wzajemne oczekiwanie co do kontynuacji i cykliczności spotkań bilateralnych między Polskimi Kolejami Państwowymi i Deutsche Bahn.

 

Dodaj komentarz