Inwestycje

Koleje Wielkopolskie kontynuują budowę Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu

Pomimo pandemii Koleje Wielkopolskie kontynuują prace budowy Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu. W nowym obiekcie dokonywane będą m.in. przeglądy poziomu P1 i P2 oraz naprawy bieżące.

Na PUT składać się będzie hala główna o powierzchni 2783 mkw, w której realizowane będą przeglądy poziomu P1, P2, naprawy bieżące, mycie zewnętrzne i sprzątanie wnętrz pojazdów oraz hala postojowa o powierzchni zabudowy 1971,61 mkw, gdzie odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i pomieści po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.

Na terenie powstającego obiektu znajdować się będzie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa.

Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej na 50 osób.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” nr RPWP.05.02.01-30.0004/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 „Transport”; Działania 5.2 „Transport Kolejowy”; Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania to ponad 34 mln zł.

Dodaj komentarz