Raport z Polski Wydarzenia

Konkurs na Członków Zarządu PKP PLK S.A. ogłoszony [WARUNKI]

Poniżej prezentujemy pełny opis wymagań, jakie Rada Nadzorcza PKP PLK S.A. stawia kandydatom:

1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z eksploatacją infrastruktury kolejowej.

2. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

3. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

4. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

5. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z planowaniem i przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych oraz pozyskiwaniem środków finansowych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

6. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z digitalizacją, cyfryzacją oraz cyberbezpieczeństwem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

Ponadto m.in.:

  1. Wykształcenie wyższe
  2. Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy (na podstawie umowy o pracę)
  3. Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
  • zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, parter pok. 06, skrzydło E, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko …. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 9.00.

Dodaj komentarz