Inwestycje Przetargi

PKP PLK ogłosiły przetarg. Zmiany na trasie Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wymianę toru i urządzeń sterowania ruchem na trasie między Krotoszynem a Koźminem Wielkopolskim. Czas podróży skróci się o 7 minut. Prace zrealizowane zostaną do końca roku. Równocześnie PLK przebuduje perony w Krotoszynie, z których podróżni skorzystają w roku 2025.

Peron na dworcu w Krotoszynie (fot. Radek Śledziński | PKP PLK)
Peron na dworcu w Krotoszynie (fot. Radek Śledziński | PKP PLK)

PLK realizować będzie prace na odcinku o długości ok. 15 km. W ramach prac planuje wymienić szyny i podkłady, wzmocnić podtorze i zamontować urządzenia sterowania ruchem.

– Wyremontowane będą obiekty inżynieryjne, głównie przepusty nad niewielkimi ciekami – czytamy w oficjalnej informacji. – Dla sprawnych przejazdów zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a na 15 przejazdach kolejowo-drogowych ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Na 6 skrzyżowaniach, m.in. w okolicy miejscowości Wolenice i Bożacin, zamontowane będą dodatkowe zabezpieczenia – sygnalizacja świetlna, która będzie informować kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu.

 

Inwestycja skróci czas podróży – pociągi pojadą wyremontowaną trasą dwukrotnie szybciej niż obecnie, nawet do 140 km/h. Przejazdy na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski zajmą ok. 12 min, zamiast, jak dotychczas, 19 min. Czas podróży skróci się więc o ok. 7 min. Korzystnie wpłynie to także na podróże z Krotoszyna do Jarocina i Poznania oraz na międzywojewódzkie relacje, z Poznania do Milicza (na Dolnym Śląsku), a także zagwarantuje sprawniejszy ruch składów towarowych.

Przetarg

Dla zapewnienia lepszych przejazdów PKP PLK ogłosiły przetarg na zadanie „Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski”. Ostateczny termin rozpoczęcia robót i ich wartość będą znane po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, co jest spodziewane w najbliższych tygodniach.

– Przewidujemy, że prace zakończa się pod koniec br. – informuje zarządca infrastruktury kolejowej. – Ze względu na zakres rewitalizacji jednotorowego szlaku, w czasie prac, konieczna będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Podróżni będą z wyprzedzeniem informowani o zmianach na peronach oraz na Portalu Pasażera (w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej) oraz na stronach przewoźników.

Do pociągu z wygodnych peronów w Krotoszynie

Aby zminimalizować zmiany dla podróżnych równocześnie z pracami na torach – wykorzystując przerwę w ruchu pociągów – przebudowywane będą też perony na stacji Krotoszyn. Po modernizacji będą one wyższe. Ułatwi to wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Oczekiwany komfort zapewnią nowe wiaty i ławki. Zamontowane zostanie jasne, ekologiczne oświetlenie, a informację umożliwi czytelne oznakowanie oraz gabloty z rozkładem jazdy.

Na antypoślizgowej nawierzchni PLK przygotują ścieżki naprowadzające, które pomogą w komunikacji osobom niewidomym. Zmodernizowane perony pozwolą na dogodny dostęp do kolei wszystkim podróżnym, także osobom mającym trudności z poruszaniem się. Prace z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, co jest planowane w lipcu.

Coraz lepsze podróże między Krotoszynem a Jarocinem

Prace na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski uzupełnią zakończoną już pod koniec kwietnia inwestycję na innym fragmencie tej samej linii kolejowej, między Koźminem Wielkopolskim a Jarocinem. Wymieniony tor, zabudowane nowe rozjazdy i zamontowane urządzenia sterowania umożliwiły skrócenie czasu podróży do 15-17 min (z dotychczasowych ok. 20 min). Na termin realizacji wpłynęła konieczność przeprowadzenia dodatkowych i nieplanowanych wcześniej prac, związanych z gruntowną przebudową mostu i wiaduktu w okolicy Goliny. Zniwelowało to ryzyko wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w przejazdach pociągów i konieczności prowadzenia kolejnych robót na obu obiektach, co wymagałoby przerw w ruchu na jednotorowym odcinku linii kolejowej.

– Na inwestycję przeznaczyliśmy ok. 56 mln zł (netto) ze środków budżetowych – dodają PLK.

 

Dodaj komentarz