Inwestycje Pasażer

Konsultacje społeczne dot. linii kolejowej Białystok – granica państwa

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z linią kolejową nr 6 Białystokgranica państwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe opracowują aktualizację studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku BiałystokSokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)”. Na trasie tej uwzględniają też dobudowę drugiego toru.

W związku z tym mieszkańcy regionu zaproszeni zostali do udziału w konsultacjach społecznych. W ankiecie pytani są m.in. o:

  • Istotne problemy transportowe na terenie ich gmin / powiatów
  • Potrzeby w zakresie infrastruktury obsługi pasażerskiej w otoczeniu analizowanych linii kolejowych nr 6 i 57
  • Oczekiwania związane z realizacją kolejowych usług przewozowych
  • Kierunki oczekiwanych zmian

Ankieta dostępna jest na stronie wrotapodlasia.pl

Uzupełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl, (w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje”), bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15 – 888 Białystok,  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w terminie do 12 lipca 2020 r.

Dodaj komentarz