Inwestycje Pasażer

Konsultacje społeczne dot. linii kolejowej Białystok – granica państwa

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z linią kolejową nr 6 Białystok – granica państwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe opracowują aktualizację studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)”. Na trasie tej uwzględniają też dobudowę drugiego toru.

Czytaj dalej >