Inwestycje Wydarzenia

Na linii Sokółka – Suwałki rusza modernizacja peronów

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na modernizację peronów w dziewięciu miejscowościach na linii Sokółka – Suwałki. Inwestycja warta jest 18 mln zł.

Peron na stacji Augustów, na linii Sokółka - Suwałki (fot. Krzysztof Marszal / PKP PLK)
Peron na stacji Augustów, na linii Sokółka – Suwałki (fot. Krzysztof Marszal / PKP PLK)

Przebudowę przejdą perony na stacjach w Augustowie oraz Dąbrowie Białostockiej. Prace obejmą także miejscowości: Gliniszcze, Sidra, Różanystok, Balinka, Augustów Port, Szczepki i Płociczno k. Suwałk. Zakończenie prac planowane jest jesienią.

– Na Podlasiu, jak i w całym kraju, kontynuujemy inwestycje z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Coraz więcej mieszkańców zyskuje wygodny i bezpieczny dostęp do kolei. Cieszę się, że z efektów Programu skorzystają także mieszkańcy powiatów sokólskiego, augustowskiego i suwalskiego. Konsekwentnie pracujemy na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Dzięki inwestycjom poprawi się komfort codziennych dojazdów do szkoły i pracy. Perony po przebudowie będą wyższe i wygodniej będzie z nich wsiadać do pociągów. Pochylnie i antypoślizgowa nawierzchnia zapewnią łatwy dostęp wszystkim osobom, w tym podróżnym o ograniczonej możliwości poruszania się. Zainstalowane zostaną wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie, a także tablice informacyjne. Na każdym peronie będzie możliwość zostawienia roweru, a orientację i bezpieczeństwo po zmroku zapewni ekologiczne oświetlenie LED.

– Kolej w województwie podlaskim zmienia się pozytywnie w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Z efektów modernizacji przystanków w ramach Programu korzystają już podróżni na linii Białystok-Czeremcha, a lepszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy następnych podlaskich miejscowości. W realizacji lub w przygotowaniu są też duże inwestycje na międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Program Przystankowy w woj. podlaskim

W województwie podlaskim „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” obejmuje łącznie 12 przystanków. Na linii Białystok – Czeremcha podróżni korzystają już z peronów w Kleszczelach i Suchowolcach. Również na tej trasie, w Gregorowcach w powiecie bielskim powstanie peron w nowej lokalizacji – ok. 2 km od dotychczasowego, w stronę Czeremchy. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do kolei.

Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej, a także międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki PLK wykorzysta m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych. W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.

Dodaj komentarz