Inwestycje Pasażer

Rusza modernizacja linii kolejowej Czyżew – Białystok

Rozpoczęły się prace modernizacyjne na odcinku linii kolejowej E75 Czyżew – Białystok, wchodzącej w skład międzynarodowego odcinka linii Rail Baltica, łączącej Warszawę z Helsinkami. O szczegółach inwestycji mówili na peronie w Czyżewie Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ewa Karasińska, dyrektor CUPT, Anna Bogucka, burmistrz Czyżewa oraz prezes PKP Polskich Linii Kolejowych – Ireneusz Merchel.

– Mimo walki z pandemią, projekty infrastrukturalne sa realizowane – zarówno te finansowane ze środków budżetu państwa, jak i przy współudziale środków z Unii Europejskiej – mówiła Małgorzata Jarosińska – Jedynak. – Projekt modernizacji linii kolejowej Czyżew – Białystok jest finansowany z Instrumentu „Łącząc Europę”, zarządzanego przez KE. Uzyskane dofinansowanie świadczy o tym jak ten odcinek jest ważny dla całej sieci transportowej.

 

Odcinek linii kolejowej E75 to część międzynarodowego odcinka Rail Baltica, który połączy Warszawę z Helsinkami. Po zakończeniu inwestycji w roku 2023 pociągi na trasie Warszawa – Białystok osiągną prędkość do 200 km/h.

– Na całym odcinku trasy zlikwidowane zostaną wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe na poziomie szyn – zaznaczył Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK. – Bezkolizyjne przejazdy powstaną średnio co 3 km. Dzięki temu czas przejazdu między stolicą a Białymstokiem wyniesie 1,5 godziny.

 

W miejscu inwestycji rozpoczął się już demontaż torów. Wykonawca dostarczył nowe szyny, tłuczeń oraz podkłady kolejowe.

– Co ważne, modernizacja linii kolejowej nie będzie wiązała się z całkowitym zamknięciem ruchu – utrzymamy go po jednym torze przez cały czas trwania prac – podkreślał prezes PKP PLK.

 

W ramach prac odcinek podzielony został na dwa etapy. Pierwszy z nich finansowany jest ze środków projektu „Łącząc Europę” w kwocie prawie 1,2 mld zł. .Drugi etap – ten, który obecnie jest realizowany – uzyskał unijne dofinansowanie rzędu 1,7 mld zł.

– Dofinansowanie wynosi łącznie ponad 3 mld zł – zaznacza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. – Do sumy tej należy dodać ok. 20 proc. wkładu z budżetu państwa. Dziś każdy pieniądz zainwestowany w infrastrukturę publiczna lub prywatną ma charakter antykryzysowy. Prace wykonywane będą w konsorcjum, którego liderem jest polski przedsiębiorca. Wspieramy więc rozwój gospodarki także przez możliwość realizacji takich inwestycji przez polskie firmy.

 

Inwestycja ma kluczowe znaczenie także dla transportu towarowego, łącząc trasy kolejowe między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym.

– Inwestycja na 71-km odcinku między Czyżewem a Białymstokiem to istotne zadanie dla całego kontynentu – podkreślał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Docelowo na linii powstanie 25 przebudowanych bezkolizyjnych skrzyżowań, 11 przejść podziemnych, 12 zmodernizowanych przystanków, w tym 1 dobudowany, 6 przebudowanych stacji. Przepustowość odcinka zwiększy się 5-krotnie.

– Kolej dla Czyżewa zawsze miała duże znaczenie – mówiła burmistrz Anna Bogucka. – Z dużymi nadziejami śledzimy więc prace modernizacyjne. Mam nadzieję, że będą one przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.

Reklama