Raport z Polski

Inteligentny system zadba o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Ostrzegą, że samochód zbyt szybko zbliża się do przejazdu i automatyczne zarejestrują wykroczenie. Z inicjatywy Prezesa Transportu Kolejowego, w województwie śląskim trwają testy inteligentnego systemu zabezpieczającego przejazdy kolejowe kategorii D. Trwają także prace nad zabudową i uruchomieniem testowych urządzeń na kolejnych przejazdach.

Fot. UTK

Przejazdy kolejowo-drogowe kategorii D są obecnie obiektami wyłącznie z biernymi systemami zabezpieczeń – nie są wyposażone w urządzenia ostrzegania takie jak sygnalizacja świetlna ani rogatki lub półrogatki. Co ważne, przejazdy te stanową połowę ze wszystkich przejazdów kolejowych w Polsce. W roku 2019 zdarzenia w ich obrębie stanowiły 60 proc. ogółu wypadków na skrzyżowaniach torów z drogami.

Pierwsze testy systemu automatycznego monitoringu rozpoczęły się w lipcu w miejscowości Imielin. Każdego dnia, w ciągu 2 tygodni, zarejestrowano średnio 100 przypadków uznanych za niebezpieczne.

– System jest jednak obecnie w trakcie kalibrowania i na tym etapie nie można stwierdzić, czy wszystkie zdarzenia wiązały się z naruszeniem prawa – podkreśla Urząd Transportu Kolejowego. – Poza automatycznym wykrywaniem niezatrzymania się przed znakiem „Stop” urządzenia wyświetlają także komunikaty ostrzegające kierowcę o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej.

 

Jest to pierwsze z serii planowanych wdrożeń innowacyjnych urządzeń tego rodzaju na sieci kolejowej. We wrześniu kolejni producenci będą instalować urządzenia zabezpieczające przejazdy kolejowo-drogowe bazujące na podobnej zasadzie. Nowe rozwiązania pozwalają na automatyczny odczyt danych z tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zdalne przekazanie wybranych informacji do wyznaczonego odbiorcy (np. zarządcy drogi, zarządcy infrastruktury kolejowej). Urządzenia będą mogły wykrywać szereg różnych zagrożeń związanych np. z omijaniem rogatek czy niezatrzymaniem się przed sygnalizatorem zabraniającym wjazdu na przejazd. Informacje te mogą być następnie przekazywane organom ścigania. Wszystkie instalowane urządzenia będą przechodziły szczegółowe testy umożliwiające ich późniejsze zastosowanie na szeroką skalę.