Pasażer

Podróż pociągiem a reklamacja. Jakie prawa przysługują pasażerom?

Wakacyjne podróże pociągami mają wiele zalet – są bezpieczne, komfortowe i pozwalają poznać Polskę z zupełnie innej strony. Zdarza się jednak, że podróż nie przebiega zgodnie z założonym planem. Co wtedy? Pasażerom przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Opóźnienia

Opóźnienia pociągów związane mogą być z kilkoma przyczynami, m.in. awarią infrastruktury kolejowej czy oczekiwaniem na przesiadających się z innego, opóźnionego pociągu, pasażerów.

Niezależnie od powodu, zgodnie z art. 17 rozporządzenia 1371/2007[1], gdy korzystamy z pociągów dalekobieżnych przysługuje nam odszkodowanie w wysokości:

  • 25 proc. ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50 proc. ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

W rozporządzeniu 1371/2007 wyznaczono minimalny próg – 4 EUR, poniżej którego odszkodowanie nie jest wypłacane. Oznacza to, że jeśli 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu jednorazowego nie przekroczy wartości 16 zł, to nasza reklamacja złożona na podstawie tych przepisów nie zostanie rozpatrzona pozytywnie.

W Polsce przepis ten ma obecnie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz pociągów międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE.