Inwestycje Publikacje Firm Wydarzenia

Art In Energy na „Kaliskiej”

Ostatnie lata to intensywny proces modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce. Rozwój ten ma na celu ułatwienie dostępu do obiektów kolejowych oraz zwiększenie ilości pasażerów podróżujących koleją. Jedną z kluczowych inwestycji jest przebudowa stacji Łódź Kaliska wraz wybudowaniem i oddaniem do użytku linii kolejowej nr 25 w której uczestniczą ekipy z Art In Energy. Spółka z Koluszek jest głównym wykonawcą robót sieciowych.

Fot. Forhang - Silesia Strategie Komunikacyjne
Fot. Forhang – Silesia Strategie Komunikacyjne

Remont stacji Łodzi Kaliskiej pozwoli na zwiększenie przepustowości stacji, ułatwi też korzystanie z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.  – Niebagatelne znaczenie dla organizacji ruchu kolejowego ma także otwarcie tunelu kolejowego pod Łodzią, dzięki niemu pociągi dalekobieżne, będą mogły dojechać bezpośrednio ze stacji Łódź Fabryczna na Łódź Kaliską. To z kolei umożliwi obsługę większej ilości składów i zwiększy ilość przewozów towarowych – podkreśla Krzysztof Kubicz, Dyrektor ds. Realizacji Usług spółki Art. In Energy.

Art In Energy bierze udział w realizacji prac od 2020 roku. W ramach powierzonych zadań wszystkie prace budowlane prowadzone były przy czynnych bocznicach. Równolegle i nieprzerwanie prowadzony jest również ruch pasażerski i towarowy. Skalę wyzwań inżynierskich dobrze obrazuje też wykonanie w takich warunkach 23,5 km nowe trakcji.

– Zmiana dotycząca rewitalizacji, to nie tylko ingerencja w wygląd dworca. Główne założenia dotyczą zwiększy przepustowości stacji dla ruchu pociągów poprzez wymianę torów, budowa sieci trakcyjnej, budowa przejść podziemnych oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym – podkreśla Krzysztof Kubicz.