Inwestycje Raport z Polski

Art In Energy na Rail Baltica

Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych realizowanych w kraju. W tej chwili prowadzone są prace na odcinku od Czyżewa do stolicy województwa podlaskiego Białegostoku. Na newralgicznym fragmencie szlaku łączącego Łapy z Białymstokiem pracują ekipy spółki Art In Energy.

Art In Energy na linii kolejowej Rail Baltica (fot. nadesłane)
Art In Energy na linii kolejowej Rail Baltica (fot. nadesłane)

– To wyjątkowa i złożona inżynieryjnie inwestycja o międzynarodowym charakterze, wpisująca się w rozwój szlaków kolejowych, które ułatwią komunikację i przewóz towarów. Po zakończeniu wszystkich prac ruch pasażerski będzie się tutaj odbywał z prędkością do 250 km/h, w zależności od typu pociągów. To chyba najlepiej pokazuje skalę wyzwań, które postawił przed nami inwestor – podkreśla kierujący projektem, kierownik robót Krzysztof Zaborski dodaje: – Dzięki tej inwestycji podróż z Białegostoku do Warszawy skróci się o około godzinę – będzie trwać półtorej godziny.

 

Spółka Art In Energy realizuje prace pomiędzy Łapami a Białymstokiem od kilometra 155,200 do kilometra 172,260. Prowadzi też prace na stacji Baciuty od kilometra 161,665 do kilometra 165,727. Tam zamiast przystanku osobowego będzie stacja wyposażona w dwa dodatkowe tory oraz tor odstawczy. Budowana jest również nowa sieć wraz z systemem sterowania odłącznikami. Z kolei w przypadku prac prowadzonych w Łapach dodatkowym utrudnieniem jest konieczność zapewnienia bocznic podmiotom gospodarczym.

– Pracuje tutaj większość naszych zespołów, pojazdy dwudrogowe, ale wykorzystujemy także specjalistyczny pociąg sieciowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac cała inwestycja powinna zostać ukończona w III kwartale przyszłego roku – zapewnia Krzysztof Zaborski.

 

Gmina Łapy położona jest na rozwidleniu drogowych tras S8 Warszawa–Białystok oraz S19 Białystok–Lublin. Dodatkowo przez miasto przebiega kolejowa magistrala Rail Balticatrasa E75 będąca częścią europejskiego korytarza łączącego Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami.

– Kolejny raz bierzemy udział w ważnym i skomplikowanym inżynieryjnie projekcie. To zarówno wyzwanie, jak i szansa na udowodnienie naszych kompetencji, doświadczenia i możliwości wykonawczych przy tak wymagających pracach – podsumowuje Krzysztof Zaborski.

 

Przebudowa odcinka CzyżewBiałystok została dofinansowana przez UE w ramach programu Łącząc Europę (CEF). Efektem modernizacji ma być przystosowanie szlaku kolejowego do standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Następstwem tego powinno być zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności transportu kolejowego.

Budowa wiaduktów kolejowych na Rail Baltica:

Na trasie Rail Baltica powstanie nowy wiadukt kolejowy

Wiadukt nad torami Warszawa – Białystok zwiększy bezpieczeństwo w Małkini

Dodaj komentarz