Raport z Polski

Kolizje pociągów z dziką zwierzyną. Aspekty: ekonomiczny i bezpieczeństwa

Historia kolizji pociągów z dzikimi zwierzętami rozpoczęła się zapewne od momentu, kiedy rozpoczęto świadczyć usługi transportowe koleją. Zderzenia pociągów z dzikimi zwierzętami muszą być rozpatrywane w różnych aspektach.

Aspekt bezpieczeństwa to przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów i transportowanych towarów. Nie można też zapomnieć o bezpieczeństwie dzikiej zwierzyny i zagrożeniach dla jej bytności, w tym dla życia gatunków zagrożonych (np. ryś). Trzeba również spojrzeć na ten problem z punktu widzenia ekonomicznego – opłacalności transportu. Zdarzenia takie a szczególnie ich konsekwencje powodują bowiem wzrost kosztów eksploatacji i to zarówno dla właścicieli taboru jak i infrastruktury.

Nie można też pominąć faktu, że człowiek coraz bardziej wkraczając w życie dzikich zwierząt i całej biosfery powoduje w znacznym stopniu jej degradację Migracje czyli wędrówki zwierząt – zazwyczaj sezonowe i regularne przemieszczanie się zwierząt (osobników, stad lub całych populacji) na różne odległości. Migracje występują u wszystkich kręgowców i u niektórych bezkręgowców. Zwierzęce wędrówki klasyfikowane są według kilku kryteriów, np. wg sposobu poruszania się. Rozróżniamy wędrówki bierne (pasywne) charakterystyczne dla zwierząt morskich, a zwłaszcza dla ich najmłodszych stadiów rozwojowych niezdolnych przeciwstawiać się ruchom wody – ikry i larw. Rzadziej dotyczą narybku, a sporadycznie dorosłych ryb.