Inwestycje Przewozy towarowe Wydarzenia

Kończy się modernizacja szerokotorowej linii Siemianówka – Zabłotczyzna

PKP Polskie Linie Kolejowe finalizują modernizację szerokotorowej linii kolejowej między granicą państwa w Siemianówce a Zabłotczyzną. Wykonawca wyremontował most i ułożył tory. Aktualnie kończy się montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace prowadzone są także na trasie Kuźnica Białostocka – Geniusze. Wartość robót to ponad 350 mln zł. Część środków pochodzi z RPO Województwa Podlaskiego.

W ramach inwestycji wymieniono 20 km torów, wyremontowano most nad Zalewem Siemianówka oraz kilkanaście innych obiektów inżynieryjnych. Kończy się także montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w nastawni. Urządzenia poprawią bezpieczeństwo i usprawnią przewóz towarów.

W urządzenia wyposażona zostanie także nowa nastawnia na stacji Zabłotczyzna. Poprawi się przepustowość trasy, co wpłynie na zwiększoną liczbę przewiezionych towarów.