Inwestycje Przewozy towarowe Wydarzenia

Kończy się modernizacja szerokotorowej linii Siemianówka – Zabłotczyzna

PKP Polskie Linie Kolejowe finalizują modernizację szerokotorowej linii kolejowej między granicą państwa w Siemianówce a Zabłotczyzną. Wykonawca wyremontował most i ułożył tory. Aktualnie kończy się montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace prowadzone są także na trasie Kuźnica Białostocka – Geniusze. Wartość robót to ponad 350 mln zł. Część środków pochodzi z RPO Województwa Podlaskiego.

W ramach inwestycji wymieniono 20 km torów, wyremontowano most nad Zalewem Siemianówka oraz kilkanaście innych obiektów inżynieryjnych. Kończy się także montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w nastawni. Urządzenia poprawią bezpieczeństwo i usprawnią przewóz towarów.

W urządzenia wyposażona zostanie także nowa nastawnia na stacji Zabłotczyzna. Poprawi się przepustowość trasy, co wpłynie na zwiększoną liczbę przewiezionych towarów.

W Kuźnicy Białostockiej wykonawca buduje nowe tory. Prace są także w pobliżu terminala paliw w Sokółce (os. Buchwałowo). Zmodernizowany został 19-kilometrowy odcinek linii od granicy z Białorusią w stronę Sokółki. Remont 16 przejazdów kolejowo – drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa i usprawni przejazdy samochodów i pociągów. Od czerwca z przebudowanego skrzyżowania torów z drogą krajową nr 19 w Sokółce korzystają kierowcy i piesi.

Na linii Kuźnica Białostocka – Geniusze zostanie wymienionych łącznie 27 km torów. Przebudowanych lub wyremontowanych będzie 16 obiektów inżynieryjnych. Instalacja nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy bezpieczeństwo i usprawni ruch pociągów. Dzięki inwestycji możliwe będzie przywrócenie ruchu pociągów na odcinku Sokółka – Geniusze, wyłączonym z eksploatacji od 1992 r.