Analizy Raport z Polski Wydarzenia

WKD liderem punktualności pociągów w II kwartale roku [RAPORT]

Punktualność pociągów pasażerskich w II kwartale 2021 r. wyniosła ponad 92 proc., pociągów towarowych – 43 proc. W porównaniu z I kwartałem w obu przypadkach odnotowano poprawy – wówczas do stacji końcowej punktualnie dotarło 90 proc. składów pasażerskich i niecałe 43 proc. towarowych.

Najnowsze dane dotyczące czasu przejazdów pociągów w II kwartale roku opublikował Urząd Transportu Kolejowego. Z raportu wynika, że w tym czasie przewoźnicy uruchomili ponad 426 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 111 tys. składów towarowych.

Punktualność pociągów pasażerskich

Według opublikowanego raportu, od kwietnia do czerwca 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 92,03 proc. składów. To więcej w porównaniu z I kwartałem roku o ponad 1,5 pkt procentowego. Największą punktualność pociągi odnotowały w kwietniu (94,01 proc.), następnie wynik zaczął spadać do 92,62 proc. w maju i 89,48 proc. w czerwcu.

Liderem punktualności okazała się Warszawska Kolej Dojazdowa (99,68 proc.). Największy przewoźnik dalekobieżny – spółka PKP Intercity osiągnęła współczynnik punktualności na poziomie 78,01 proc. Średnie kwartalne opóźnienie pociągów wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz prawie 8 minut dla wszystkich pociągów.

Przyczyny opóźnienia

Przyczyną opóźnienia pociągów w II kwartale roku była naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek awarii. W kwietniu oraz czerwcu  znaczenie miało późne zgłoszenie gotowości do odjazdu, natomiast od maja poważny wpływ na punktualność wygenerowały niekorzystne warunki atmosferyczne. Na kolejnych pozycjach wśród przyczyn opóźnień znajdują się: niewłaściwa organizacja prac budowlanych  oraz samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi.

– Awarie taboru oraz późne zgłoszenie gotowości do odjazdu związane są bezpośrednio z działalnością przewoźników kolejowych. To zagadnienia, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę, by zwiększyć punktualność. Niestety nadal jedną z przyczyn opóźnień jest niewłaściwa organizacja prac budowlanych. Lepsze planowanie robót może w wymierny sposób poprawić punktualność  – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

Przewozy towarowe

W drugim kwartale 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 43,34 proc. pociągów towarowych. Najwyższą punktualność w tym okresie odnotowano w kwietniu – 45,19 proc. W maju współczynnik wyniósł 43,23 proc., natomiast w czerwcu 41,56 proc. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w II kwartale wyniosło 693 minuty.

Dodaj komentarz