Publikacje Firm Raport z Polski Wydarzenia

KZŁ podsumowały rok 2021

Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy podsumowały wyniki finansowe za 2021 r. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 2,2 mln zł. Oznacza to wzrost o 282 proc. r/r oraz zysk netto 0,6 mln zł, dając wzrost o 122 proc. r/r.

Spółka istotnie poprawiła wskaźniki oceny działalności:

  • marża EBITDA wzrosła z poziomu – 2,9% w 2020 r. do poziomu 9% w 2021 r.,
  • rentowność netto sprzedaży z poziomu – 4,1% w 2020 r. do poziomu 7,6% w 2021 r.,
  • rentowność netto z poziomu -3,7% w 2020 r. do poziomu 7,2% w 2021 r.

KZŁ osiągnęły również dodatni wynik EBITDA 2,6 mln zł.

– Rok 2021 był okresem restrukturyzacji Spółki i obniżenia kosztów jej działalności. Plan optymalizacji kosztów zrealizowany został w 170% i przyniósł oszczędności o wartości 10% rocznych przychodów Spółki. Istotnie wzrosły wskaźniki rentowności, obniżyliśmy wskaźniki zadłużenia i poprawiliśmy płynność. KZŁ spłaciły wszystkie pożyczki i obniżyły poziom zobowiązań. Dzięki uzyskanej lekkości chcemy efektywniej pozyskiwać nowe kontrakty i realizować nową Strategię – powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

 

Kolejowe Zakłady Łączności (KZŁ) są producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.