Publikacje Firm Raport z Polski Wydarzenia

KZŁ podsumowały rok 2021

Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy podsumowały wyniki finansowe za 2021 r. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 2,2 mln zł. Oznacza to wzrost o 282 proc. r/r oraz zysk netto 0,6 mln zł, dając wzrost o 122 proc. r/r.

Spółka istotnie poprawiła wskaźniki oceny działalności:

  • marża EBITDA wzrosła z poziomu – 2,9% w 2020 r. do poziomu 9% w 2021 r.,
  • rentowność netto sprzedaży z poziomu – 4,1% w 2020 r. do poziomu 7,6% w 2021 r.,
  • rentowność netto z poziomu -3,7% w 2020 r. do poziomu 7,2% w 2021 r.

KZŁ osiągnęły również dodatni wynik EBITDA 2,6 mln zł.

– Rok 2021 był okresem restrukturyzacji Spółki i obniżenia kosztów jej działalności. Plan optymalizacji kosztów zrealizowany został w 170% i przyniósł oszczędności o wartości 10% rocznych przychodów Spółki. Istotnie wzrosły wskaźniki rentowności, obniżyliśmy wskaźniki zadłużenia i poprawiliśmy płynność. KZŁ spłaciły wszystkie pożyczki i obniżyły poziom zobowiązań. Dzięki uzyskanej lekkości chcemy efektywniej pozyskiwać nowe kontrakty i realizować nową Strategię – powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

 

Kolejowe Zakłady Łączności (KZŁ) są producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Dodaj komentarz