Aktualności

LOTOS Kolej organizuje szkolenia dla maszynistów firm zewnętrznych

Fot. LOTOS Kolej

Od stycznia 2020 r. LOTOS Kolej w Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, szkoli maszynistów z firm zewnętrznych. Do tej pory na symulatorze lokomotywy E6ACTa Dragon 2 uczyli się tylko pracownicy spółki.

Ośrodek szkolenia LOTOS Kolej prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o transporcie kolejowym w przedmiocie przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Realizowane są tam również szkolenia oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami kolejowymi.

Szkolenia na symulatorze odbywają się w gdańskiej siedzibie spółki od grudnia. Realizują je wykwalifikowani maszyniści-instruktorzy. Od tego roku LOTOS Kolej poszerza swoją działalność, zapraszając na szkolenia maszynistów z firm zewnętrznych.

– Inni przewoźnicy będą mogli wysyłać swoich pracowników na szkolenia do Ośrodka LOTOS Kolej i tym samym dbać o ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na polskiej infrastrukturze – czytamy na stronie spółki.

 

Nowoczesny symulator wiernie odwzorowuje kabinę lokomotywy Dragon 2, która na co dzień wchodzi w skład taboru spółki. Wyposażony jest w pulpit maszynisty oraz we wszystkie urządzenia sterujące, urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podzespoły i inne elementy wchodzące w skład standardowego wyposażenia takiego pulpitu.

Symulator posiada również możliwość szkolenia maszynistów w przedmiocie ekologicznego prowadzenia lokomotywy tzw. EcoDrivingu. Jest to jedyny stacjonarny symulator pojazdu kolejowego z platformą ruchomą w województwie pomorskim oraz jeden z kilkunastu w całym kraju.

Maszyniści swoje umiejętności sprawdzić mogą na zwirtualizowanych trasach, odzwierciedlających istniejące odcinki kolejowe. Instruktorzy LOTOS Kolej mają możliwość odtworzenia zarówno typowych, jak i niestandardowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak: awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie podzespołów, wystąpienie zdarzenia kolejowego lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Dodaj komentarz