Aktualności

LOTOS Kolej organizuje szkolenia dla maszynistów firm zewnętrznych

Fot. LOTOS Kolej

Od stycznia 2020 r. LOTOS Kolej w Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, szkoli maszynistów z firm zewnętrznych. Do tej pory na symulatorze lokomotywy E6ACTa Dragon 2 uczyli się tylko pracownicy spółki.

Ośrodek szkolenia LOTOS Kolej prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o transporcie kolejowym w przedmiocie przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Realizowane są tam również szkolenia oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami kolejowymi.

Szkolenia na symulatorze odbywają się w gdańskiej siedzibie spółki od grudnia. Realizują je wykwalifikowani maszyniści-instruktorzy. Od tego roku LOTOS Kolej poszerza swoją działalność, zapraszając na szkolenia maszynistów z firm zewnętrznych.

– Inni przewoźnicy będą mogli wysyłać swoich pracowników na szkolenia do Ośrodka LOTOS Kolej i tym samym dbać o ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na polskiej infrastrukturze – czytamy na stronie spółki.