Tabor

LOTOS Kolej szuka dostawcy nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej

Fot. Kacper Marciszewski / LOTOS Kolej FB

Spółka LOTOS Kolej ogłosiła przetarg na dostawę fabrycznie nowej, wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do przewozów intermodalnych. Termin składania ofert mija w piątek 24 kwietnia o godz. 12.00.

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej w układzie osi Bo’Bo’, wyposażonej w system zasilania:

  • V 50 Hz AC,
  • 15 kV 16⅔ Hz AC,
  • 3 kV DC

Warunkiem jest także posiadanie przez pojazd stosownego dopuszczenia do eksploatacji, w tym do prowadzenia pociągów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także zapewnienie utrzymania technicznego lokomotywy, w okresie od daty odbioru pojazdu do końca udzielonej gwarancji oraz w okresie od zakończenia okresu gwarancyjnego do momentu wyłączenia lokomotywy na pierwszą naprawę 4 poziomu utrzymania, zgodnie z dostarczoną wraz z pojazdem dokumentacją systemu utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został dokumentach zamieszczonych w zakładce PRZETARGI na stronie przewoźnika – www.lotoskolej.pl

Termin składania ofert mija 24 kwietnia o godz. 12.00.

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Dodaj komentarz