Aktualności Personalia

LOTOS Kolej

Anatol Kupryciuk nowym prezesem Lotos Kolej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lotos Kolej w dniu 17 maja 2017 roku odwołało prezesa zarządu – Henryk Gruca oraz wiceprezesa – Pawła Makurata. Jednocześnie na mocy uchwały w skład zarządu spółki powołano Anatola Kupryciuka, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu Lotos Kolej oraz Krzysztofa Wiktorowicza, który w spółce pełnić będzie funkcję członka zarządu.

Anatol Kupryciuk jest związany z branża od ponad 35 lat. W 1981 r. rozpoczął karierę w PKP. W ostatnich latach zajmował kierownicze stanowiska w spółkach PKP, m.in. w Zakładzie Taborowym PKP w Gdyni. Był także Dyrektorem Regionalnym ds. Przewozowych oraz Zastępcą Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w gdyńskim oddziale PKP Cargo.

Bezpośrednio przed objęciem funkcji Członka Zarządu Lotos Kolej był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Kierowania Przewozami w centrali PKP Cargo. Krzysztof Wiktorowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego – Wydział Transportu, specjalność eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych.