Aktualności

Dyrektor IK dołączył do Zarządu IRRB

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego UIC, które miało miejsce 1 grudnia br. w Petersburgu, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski zastał wybrany do składu Zarządu IRRB (International Railway Research Board).

W wyniku głosowania Zgromadzenia Ogólnego UIC Przewodniczącym IRRB pozostał prof. Borys Lapidus (RZD), natomiast Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Vicky Brown (ACRI), Guven Kandemir (TCDD), Marc Robinson (Newcastle University), Jaroslaw Blazek (CD) oraz Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa) Dyrektorowi A. Żurkowskiemu powierzono zadanie z tzw. Obszaru 1 – „Aktualizacja programu globalnej wizji rozwoju kolei (Update of the Global Vision for Railway Development)”. IRRB stanowi międzynarodową Radę powołaną przez UIC w celu koordynacji działań na rzecz skutecznego wdrażania innowacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych w transporcie kolejowym.

Działania Rady w tej dziedzinie wspierają rozwój krajowego i regionalnego transportu kolejowego, podnosząc go do rangi globalnej. IRRB swoją działalnością przyczynia się do rozwoju i wspierania środowiska naukowego poprzez pomoc w kreowaniu międzynarodowych projektów badawczych. Szczególną uwagę zwraca się na koordynację podejmowanych badań naukowych, rozwój poszczególnych ośrodków przy zachowaniu praw własności intelektualnej zainteresowanych partnerów.

IRRB jest także platformą wymiany wyników badań dotyczących transportu kolejowego prowadzonych w różnych krajach. Rada podejmuje starania w celu jak najlepszego wykorzystania globalnego potencjału badawczo-innowacyjnego dla dobra kolei – członków UIC na całym świecie, poprzez bliską współpracę, budowanie powiązań pomiędzy ośrodkami badawczymi na poszczególnych kontynentami oraz znajdowania funduszy na badania naukowe w skali globalnej.

Izabella Grzegrzółka

Dodaj komentarz