Aktualności Inwestycje

Wielkopolska z kolejnym dostępniejszym peronem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sukcesywnie ułatwiają dostęp do kolei. W Pierzchnie podróżni wsiadają do pociągów z nowego peronu. Są wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Jest to efekt ogólnopolskiego projektu za ok. 100 mln zł, realizowanego z wykorzystaniem środków unijnych z POIiŚ. Dzięki realizacji prac podróżni korzystają już z kilkunastu dostępniejszych peronów.

Wielkopolska z kolejnym dostępniejszym peronem

Podróżni w Pierzchnie, między Poznaniem a Jarocinem, wygodnie wsiadają do pociągów z obu peronów. Przebudowano niski peron (nr 2) naprzeciw budynku dworca. Teraz standardem dorównuje sąsiedniemu (nr 1) – wcześniej przygotowanemu do potrzeb podróżnych. Program realizowany przez PLK poprawi dostęp do kolei w 15 miejscowościach.

Nowy peron w Pierzchnie to lepszy dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych. Prace uwzględniły potrzeby osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. peron ma antypoślizgową nawierzchnię. Dla osób niewidomych pomocne są ścieżki naprowadzające ze zróżnicowaną fakturą. Zamontowane są wiaty oraz ławki. Jest jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Orientację w podróży ułatwia czytelne oznakowanie, a niezbędne informacje – m.in. rozkład jazdy – umieszczono w przeszklonych gablotach. Przygotowane są nowe stojaki rowerowe.