Pasażer

PKP Intercity podsumowuje 2016 r.

Zwiększenie liczby pasażerów, lepsze wyniki finansowe, nowa strategia taborowa oraz plany na najbliższe miesiące – takie tematy poruszono podczas podsumowania ubiegłorocznej działalności PKP Intercity, które odbyło się w 1 lutego. PKP Intercity zakończyło rok z wynikiem ponad 38,5 mln przewiezionych pasażerów, co oznacza 24 proc. wzrost w porównaniu do roku ubiegłego.

Natomiast praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 57,5 mln pociągokilometrów, czyli o 25 proc. wyższy niż w 2015 r. Przychody przewozowe ukształtowały się na poziomie 1,77 mld zł, czyli o 24 proc. większym niż w poprzednim roku. – Wyniki finansowe i wzrost liczby przewiezionych przez PKP Intercity osób pokazują, że pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę PKP Intercity, bo jest ona dobrze przygotowana – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

– Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, dzięki ciężkiej pracy wszystkich pracowników PKP Intercity, udział Spółki w rynku przewozowym będzie się zwiększał.