Pasażer Wydarzenia

PKP Intercity oraz Polska Izba Kolei inaugurują program #bezpiecznakolej

PKP Intercity oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zainicjowały wspólnie ogólnospołeczny program #bezpiecznakolej, którego celem jest wypracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla branży kolejowej. Akcja zwrócić też ma uwagę pasażerów na pociąg, jako bezpieczny środek transportu.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy realizacji programu między największym polskim przewoźnikiem, a instytucją skupiającą przedsiębiorstwa działające na rzecz branży transportu szynowego odbyła się wczoraj (30 września) w trakcie XVII konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie” w Mrągowie.

Program #bezpiecznakolej skupiać się będzie na trzech obszarach związanych z bezpieczeństwem. Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych dot. bezpieczeństwa sanitarnego. Pole działania obejmuje aspekty związane z utrzymaniem czystości taboru, zapewnieniem środków dezynfekcyjnych i odpowiednimi zabezpieczeniami sanitarno-epidemiologicznymi. Program będzie skupiać się także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem taboru oraz w obiektach kolejowych.

– Nasza organizacja konsekwentnie integruje ludzi i podmioty, którym bliska jest idea dalszego rozwoju kolei. Od lat skutecznie wspieramy działania służące poprawie bezpieczeństwa na kolei, dlatego bardzo nas cieszy udział wraz z PKP Intercity w inicjatywie, która będzie mieć duży wkład w tym obszarze – podkreślaAdam Musiał, dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy programie #bezpiecznakolej między PKP Intercity a Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

O wzrastającej frekwencji w pociągach mówili przedstawiciele spółki PKP Intercity.

– Od kilku lat widoczny jest trend masowego powrotu Polaków do podróżowania pociągami. Kolej odzyskuje należne jej miejsce między innymi dzięki kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa podróży, które dla nas jako przewoźnika zaczyna się już w momencie planowania wyjazdu przez pasażera, a kończy dopiero gdy podróżny opuści dworzec. Kolej to środek transportu, któremu można zaufać, a my będziemy nadal pracować nad tym, aby to zaufanie do kolei tylko się pogłębiało – mówi Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

 

W trakcie kampanii przeprowadzone zostaną działania skupione na pasażerach, w tym umocnienie wizerunku kolei, jako bezpiecznego i wiarygodnego środka transportu, który ma zdecydowana przewagę  nad innymi środkami transportu zbiorowego.

– Od kilku lat polska kolej konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku przewozów pasażerskich. Inwestycje w nowoczesne pociągi kursujące po zmodernizowanych liniach kolejowych, przebudowane dworce oraz przystanki i coraz lepszy rozkład jazdy przyczyniają się do tego, że Polacy coraz chętniej wybierają ten środek transportu. Do czasu pojawienia się pandemii COVID-19 obserwowaliśmy stale rosnącą liczbę pasażerów. Dziś Grupa PKP funkcjonuje w zupełnie innych realiach, jednak kolejarze dokładają wszelkich starań, by także w tym trudnym okresie pasażerowie mogli czuć się bezpiecznie na każdym etapie swoich podróży. Ufam, że taka inicjatywa jak #bezpiecznakolej pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do nowych wyzwań i jednocześnie sprawi, że kolej będzie w dalszym ciągu cieszyła się zaufaniem swoich klientów – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

Dodaj komentarz