Raport z Polski Tabor

Stacja Muzeum odnowiła wagon-cysternę z przełomu lat 20. i 30.

Stacja Muzeum zakończyła renowację wagonu-cysterny budowy niemieckiej z przełomu lat 20. i 30. XX-wieku.

Wagon-cysterna na terenie Stacji Muzeum (Fot. Tomasz Kurowski / Facebook)
Wagon-cysterna na terenie Stacji Muzeum (Fot. Tomasz Kurowski / Facebook)

Wagon został zbudowany na zamówienie nieustalonej firmy niemieckiej. Jako tzw. Wagon „prywatny”, włączony został do taboru kolei niemieckich DRG, a po roku 1945 został przejęty przez PKP.

W latach 50. cysterna trafiła zaś do taboru wewnętrznego PKP. Zyskała numer inwentarzowy PKP 0958 633. W latach siedemdziesiątych XX wieku Wagon oznaczony został nowym numerem PKP 881 041 oraz serią Xr. W tym czasie Wagon służył do przewozu oleju napędowego. Pozostawał w dyspozycji Lokomotywowni Łuków, na terenie ówczesnej Centralnej DOKP. Po wycofaniu wagonu z eksploatacji, Lokomotywownia Łuków przekazała go w 1996 roku do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.