Tabor

POLREGIO chce zintegrować transport

Największy polski operator kolejowy przedstawił bilans za 2016 rok oraz najbliższe plany na przyszłość.

Przewozy Regionalne z zyskiem

Po raz pierwszy w historii PR odnotowały dodatni wynik finansowy we wszystkich obszarach działalności. W Spółce zaznacza się, że jest to rezultat sprawnych realizacji działań restrukturyzacyjnych. Właściciel nowej marki POLREGIO uzyskał blisko 50 milionowy zysk. Tym samym wzrosła wiarygodność finansowa spółki, w efekcie czego mogła ona pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację planowanych inwestycji. W 2016 roku Przewozy Regionalne uzyskały wsparcie tak rodzimych, jak i zagranicznych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Bank Inwestycyjnego. Natomiast działania planowane przez PR w kierunku poprawy jakości świadczonych usług wpisały się w Plan Inwestycyjny dla Europy, nazywany także „Planem Junckera”. Prezes Zarządu Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński podkreślił zatem, że restrukturyzacja spółki przynosi efekty i nasi partnerzy to widzą.

Sukces ten nie byłby jednak możliwy bez wsparcia naszych właścicieli, głównie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Ministerstwa Rozwoju. Nowoczesny tabor jest bardzo ważny, ale aby jeszcze lepiej realizować misję, do której nasza spółka została powołana, i odpowiadać na potrzeby polskiego społeczeństwa, chcemy iść o krok dalej. Wspólnie z przewoźnikami autobusowymi chcielibyśmy zaoferować mieszkańcom Polski zintegrowaną usługę transportową. W zsynchronizowanych ze sobą kursach pociągów i autobusów oraz we wspólnych biletach dostrzegam ogromny potencjał. Taki model działania transportu z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach Europy. Pozytywnie o PR wypowiadają się także przedstawiciele większościowego udziałowca, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu SA.