Aktualności

Luxtorpeda 2.0 platforma rozwoju w obszarze transportu

Polska kolej potrzebuje nowego otwarcia i spójnej wizji funkcjonowania, dającej dynamiczny impuls rozwojowy dla całego sektora transportowego. Transport jest bardzo ważna gałezią gospodarki
narodowej, wytwarzający około 8% PKB kraju, gdzie jednocześnie zatrudnionych jest ponad 600 tys. osób.

Polska kolej potrzebuje nowego otwarcia i spójnej wizji funkcjonowania, dającej dynamiczny impuls rozwojowy dla całego sektora transportowego. Transport jest bardzo ważną gałęzią gospodarki narodowej, wytwarzający około 8% PKB kraju, gdzie jednocześnie zatrudnionych jest ponad 600 tys. osób. Konkurencyjna gospodarka dla swojego rozwoju potrzebuje sprawnego krwioobiegu, którym jest transport osób i towarów. Bez sprawnego systemu transportowego nie możemy wyobrazić sobie silnych gospodarek Niemiec, USA czy Chin. Aby stworzyć sprawny system na początku musimy mieć wizję jego funkcjonowania. Utworzony klaster jest wspólnym porozumieniem branżowych podmiotów funkcjonującym na rynku od wielu lat ,które najlepiej wiedzą, co im przeszkadza w ich rozwoju oraz co należałoby zmienić, aby zwiększać przewagi konkurencyjne i móc eksportować swoje produkty na rynki europejskie i światowe.

Klaster Luxtorpeda 2.0 ma stać się centrum myśli strategicznej w obszarze transportu. Chcemy wspólnie wypracować takie rozwiązania w obszarze legislacji, organizacji i finansów, aby najpełniej wykorzystać szansę rozwojową, jaka stoi dziś przed Polską i polskim przemysłem kolejowym. Obecnie duży impuls inwestycyjny jest potęgowany ogromnymi zewnętrznymi środkami finansowymi z Unii Europejskiej w wysokości 67 mld zł czy Chin, które przeznaczyły na budowę nowego Jedwabnego Szlaku w przeliczeniu na złotówki prawie 1 mld zł. Nadrzędnym celem, które postawili sobie założyciele nowej organizacji jest uszczegółowienie Programu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0, ale również a może przede wszystkim odpowiedzenie na pytanie, jak spowodować awans polskich firm, aby stały się globalnymi graczami na rynku kolejowym.

Dzięki Dolinie Krzemowej, która jest przecież również klastrem, Stany Zjednoczone stały się światowym liderem innowacji dającym niekwestionowaną pozycję mocarstwową w świecie. Mamy nadzieję, że Klaster Luxtorpeda 2.0 będzie swoistą Doliną Kolejową, która stanie się najważniejszym ośrodkiem myśli strategicznej w Polsce. Ponadto chcemy aby Klaster stał się miejscem otwartej, merytorycznej debaty, do której każdy może się włączyć, ponieważ Polska jest naszym dobrem wspólnym i zależy nam, aby najważniejsze sprawy poukładać w sposób najbardziej efektywny przynoszący zamożność obywatelom a państwu prestiż.

Czesław Warsewicz

Dodaj komentarz