Przetargi Raport z Polski

Metro Warszawskie: Jedna oferta w przetargu na I etap trzeciej linii

Metro Warszawskie otworzyło oferty w przetargu na projekt pierwszego odcinka trzeciej linii metra. Na realizację prac zarezerwowano ponad 81,5 mln zł. Etap pierwszy trasy połączy stację Stadion Narodowy ze stacją Gocław.

Metro w Warszawie (fot. UM Warszawa)
Metro w Warszawie (fot. UM Warszawa)

Pierwszy etap prac projektowych linii metra z Pragi do Stacji Techniczno-Postojowej zrealizować chce tylko jedno konsorcjum w składzie: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. Oferta opiewa na kwotę 78 181 260,00 zł brutto. Teraz złożone dokumenty zostaną zweryfikowane przez komisję przetargową.

Nowa, trzecia linia warszawskiego metra, ma być linia obwodową, składającą się na 15 stacji. Zamiast kierować do centrum, będzie przebiegać łukiem wokół i dowozić pasażerów do wszystkich linii: M1, M2, M4 i M5.

Pierwszy odcinek M3 liczyć będzie 8,1 km. Na trasie pojawi się siedem stacji, w tym sześć nowych. Znajdą się tam stacje: Stadion Narodowy (od początku projektowana i wybudowana jako węzeł przesiadkowy), a także sześć nowych, czyli projektowanych: Dworzec Wschodni, Mińska, Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zadanie zrealizowane będzie w kilku etapach. Prace podzielone zostaną m.in. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji, uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Na realizację przedmiotu zamówienia wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie licząc nadzoru autorskiego, który przewidziany jest na okres od rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych, wykonywanych w ramach odrębnej umowy, jednak nie dłużej niż do końca 2032 roku).

M3 – co dalej?

Po realizacji etapu I, trzecia linia metra przedłużona zostanie pod Wisłą w kierunku Siekierek, przez Sielce, do skrzyżowania z linią M1 na wysokości stacji Racławicka. Następnie trasa poprowadzona zostanie przez Wyględów aż do stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4.

Kolejne linie metra

Do roku 2050 w Warszawie powstaną trzy nowe linie metra. Dzięki temu ponad połowa mieszkańców stolicy – zgodnie z ideą miasta 15-minutowego – będzie mieszkać w zasięgu dojścia piechotą do stacji metra, a 17 z 18 dzielnic będzie miało dostęp do tego środka transportu.

– Już w marcu, na sesji budżetowej Rady Miasta st. Warszawy, odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem funduszy na prace przedprojektowe dla linii M4 (26 km, 23 stacje + STP) – informuje Metro Warszawskie. – Ich celem będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

 

Dodaj komentarz