Wydarzenia

“Nowoczesne systemy transportu szynowego” – na Politechnice Poznańskiej rusza nowy kierunek!

„NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU SZYNOWEGO” – to nowy, prestiżowy kierunek utworzony przez Politechnikę Poznańską we współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” pod patronatem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Dzięki współpracy renomowanych wykładowców Politechniki Poznańskiej, wysoce wykwalifikowanych pracowników Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR, a także praktyków z branży kolejowej studium jest niezwykłą okazją na zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w transporcie kolejowym. Doświadczenie ekspertów pozwoli również na spojrzenie na prezentowane zagadnienia od strony praktycznej.

Uczestnicy studium będą mieli okazję zapoznać się z nowymi technologiami stosowanymi w projektowaniu i budowie pojazdów szynowych oraz niezbędnej infrastruktury, zarządzeniem projektami kolejowymi oraz ich finansowaniem, aspektami ekologicznymi ruchu kolejowego oraz inteligentnym sterowaniem ruchem kolejowym.

Rekrutacja trwa od 1.07.2021 do 30.09.2021.

Więcej informacji:

Dodaj komentarz