Aktualności

Opodatkowanie pożyczki między osobami fizycznymi

Pożyczki to temat, który dotyczy zarówno dużych jak i mniejszych podmiotów gospodarczych. Także w życiu prywatnym pożyczki są powszechne i bardzo często pojawiają się pytania oraz wątpliwości dotyczące opodatkowania pożyczek udzielanych między osobami fizycznymi. Dzisiaj przeanalizujemy zagadnienie pożyczek z którymi spotkać się możemy w życiu prywatnym i skutków podatkowych z tym związanych. W ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, popularnie nazywanej PCC czytamy, że pożyczki są opodatkowane stawką 0,5% podatku. Jeżeli ktoś uważnie przeanalizuje treść ustawy dostrzeże również stawkę 20%.
Umowa pożyczki została usankcjonowana w Kodeksie cywilnym (art. 720) i oznacza, że „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Umowy, których wartość przekracza 1.000 zł wymaga zachowania formy dokumentowej – np. na piśmie, w formie maila. Większość osób słyszało, że podatek PCC występuje i obejmuje tak pożyczki, jak i zakupy powyżej 1.000 zł. Wątpliwości powstają, gdy pożyczka pochodzi od rodziny, albowiem mamy tu do czynienia z dwoma różnymi zwolnieniami podatkowymi w zakresie czynności pożyczki! W tej sytuacji nie można się dziwić, iż ciągle temat ten budzi kontrowersje. Wielokrotnie padają pytania, czy należy zgłosić do urzędu skarbowego otrzymanie pożyczki, a jak tak to czy istnieje jakieś zwolnienie z tego podatku? A jak nie zostanie zgłoszona to co grozi?