Aktualności

Opodatkowanie pożyczki między osobami fizycznymi

Pożyczki to temat, który dotyczy zarówno dużych jak i mniejszych podmiotów gospodarczych. Także w życiu prywatnym pożyczki są powszechne i bardzo często pojawiają się pytania oraz wątpliwości dotyczące opodatkowania pożyczek udzielanych między osobami fizycznymi.

Dzisiaj przeanalizujemy zagadnienie pożyczek z którymi spotkać się możemy w życiu prywatnym i skutków podatkowych z tym związanych.

W ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, popularnie nazywanej PCC czytamy, że pożyczki są opodatkowane stawką 0,5% podatku. Jeżeli ktoś uważnie przeanalizuje treść ustawy dostrzeże również stawkę 20%.

Umowa pożyczki została usankcjonowana w Kodeksie cywilnym (art. 720) i oznacza, że „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Umowy, których wartość przekracza 1.000 zł wymaga zachowania formy dokumentowej – np. na piśmie, w formie maila.